Kursy

Dla kogo?

CBT online z Elpis Online

Konsultacje oraz psychoterapia online są dużym ułatwieniem da osób mających trudność z dotarciem do specjalisty z powodu:

Co to jest CBT?

Terapia Poznawczo-Badawcza (również TPB, CBT) to psychoterapia oparta na dowodach naukowych. CBT to aktualnie tzw. “złoty standard w psychoterapii”. Tym, co wyróżnia terapię poznawczo behawioralną od innych głównych nurtów psychoterapii to przede wszystkim:

 • trafne, spójne opracowanie problemu, z którym przyjdzie się zmierzyć, będące efektem pracy terapeuty i pacjenta;
 • konkretne techniki pomocowe wspierające radzenie sobie z problemami w obszarze myśli, emocji i działania;
 • eksperymenty, dzięki którym udaje się przełamać dotychczasowe trudności.
 
Czym zatem jest terapia poznawczo-behawioralna? Jest to rodzaj refleksji na temat: 
 • tego, jak postrzegamy samych siebie, świat i innych,
 • w jaki sposób nasze zachowanie wpływa na nasze myśli i uczucia.
 
Terapia CBT (ang. CBT – Cognitive Behaviour Therapy) może pomóc zmienić sposób myślenia (“poznawczość”) i zachowania (“behawioryzm”), co przyczynia się do poprawy samopoczucia. W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii, CBT zajmuje się problemami i trudnościami “tu i teraz”. Nie skupia się na przyczynach dręczących nas problemów, ani na uprzednio pojawiających się objawach, lecz poszukuje sposobów poprawienia stanu świadomości pacjenta w chwili obecnej.

Terapia poznawczo-behawioralna

Porównanie pakietów miesięcznych CBT

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) i podejście oparte na badaniach naukowych – to właśnie oferuje Elpis. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz najskuteczniejszą metodę poprawy Twojego nastroju w przystępnej dla Ciebie formie.

ELPIS

Zrób to sam
50 Miesięcznie
 • Dostęp do 8-tygodniowego programu „Zrób to sam”
 • Metody relaksacji
 • Metody iCBT oparte na badaniach naukowych
 • Dostęp do regularnych webinariów

ELPIS

Plus
100 Miesięcznie
 • Dostęp do 8-tygodniowego programu „Zrób to sam”
 • Metody relaksacji
 • Metody iCBT oparte na badaniach naukowych
 • Dostęp do regularnych webinariów
 • Co dwa tygodnie rekomendacje
  na bazie CBT od twojego terapeuty
 • Dostęp do forum dyskusyjnego

ELPIS

Ekstra
150 Miesięcznie
 • Dostęp do 8-tygodniowego programu „Zrób to sam”
 • Metody relaksacji
 • Metody iCBT oparte na badaniach naukowych
 • Dostęp do regularnych webinariów
 • Co dwa tygodnie 30 minut rozmowy telefonicznej/wideo z twoim terapeutą CBT
 • Dostęp do forum dyskusyjnego

TERAPIA

Indywidualna
150 50 minut
 • 50 minut CBT ze specjalistą
  w dziedzinie CBT
 • Dostęp do regularnych webinariów
 • Dostęp do forum dyskusyjnego

Porównanie pakietów rocznych CBT

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) i podejście oparte na badaniach naukowych – to właśnie oferuje Elpis. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz najskuteczniejszą metodę poprawy Twojego nastroju w przystępnej dla Ciebie formie.

ELPIS

Zrób to sam
480 Rocznie
 • Dostęp do 8-tygodniowego programu „Zrób to sam”
 • Metody relaksacji
 • Metody iCBT oparte na badaniach naukowych
 • Dostęp do regularnych webinariów

ELPIS

Plus
960 Rocznie
 • Dostęp do 8-tygodniowego programu „Zrób to sam”
 • Metody relaksacji
 • Metody iCBT oparte na badaniach naukowych
 • Dostęp do regularnych webinariów
 • Co dwa tygodnie rekomendacje
  na bazie CBT od twojego terapeuty
 • Dostęp do forum dyskusyjnego

ELPIS

Ekstra
1440 Rocznie
 • Dostęp do 8-tygodniowego programu „Zrób to sam”
 • Metody relaksacji
 • Metody iCBT oparte na badaniach naukowych
 • Dostęp do regularnych webinariów
 • Co dwa tygodnie 30 minut rozmowy telefonicznej/wideo z twoim terapeutą CBT
 • Dostęp do forum dyskusyjnego

TERAPIA

Indywidualna
150 50 minut
 • 50 minut CBT ze specjalistą
  w dziedzinie CBT
 • Dostęp do regularnych webinariów
 • Dostęp do forum dyskusyjnego

Internetowa terapia CBT (iCBT)

Internetowa terapia CBT (iCBT) to forma psychoterapii o udowodnionej naukowo skuteczności, która jest prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę, za pośrednictwem wideokonferencji lub konsultacji przez telefon.

Elpis stanowi internetową terapię CBT opartą na zasadach CBT i rozbudowaną o program psychoedukacyjny. Program “Zrób to sam” oferuje profilaktyczną formę wsparcia w postaci samopomocy przy wykorzystaniu strony internetowej, dostarczając niezbędnych informacji w celu poprawy samopoczucia. 

Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej

Z badań nad terapią poznawczo-behawioralną wiemy, że terapia jest skuteczna i daje długofalowe, pozytywne efekty. Jedną z najsilniejszych metod testowania skuteczności terapii jest przeprowadzenie eksperymentu. W tym celu wykorzystywany jest standard zwany jako randomizowane badanie kontrolne (RCT., ang. Randomized Control Trial). Etzelmueller podsumowuje dotychczasowe dane na temat skuteczności programów podobnych do Elpis – iCBT w leczeniu depresji, przeprowadzając metaanalizę na 19 badaniach, w tym badaniach o standardzie RCT. Konkluzją ich podsumowania jest skuteczność iCBT w rutynowej praktyce leczenia depresji.1

Skuteczność iCBT

Terapia poznawczo-behawioralna wykazuje efekty już po 8 sesjach. Badania wskazują, że osoby korzystające z formatu leczenia depresji z wykorzystaniem Internetu (znanego jako iCBT) po 8 sesjach terapii wykazują poprawę w samopoczuciu. Ta utrzymuje się nawet do 12 miesięcy po zakończeniu programu. 2

Terapia iCBT w wersji Guided "Zrób to sam"

Czym jest terapia iCBT Guided i jak wygląda skuteczność terapii iCBT w postaci “Guided”? “Guided” w badaniach odnosi się do formatu oferowanej terapii iCBT w postaci “Zrob to sam”. Jest to format terapii, w której otrzymywana terapia jest oferowana poprzez tekst na stronie internetowej, zdjęcia, materiały multimedialne, interaktywne funkcje programu. W Programie Elpis forma “Guided” jest już oferowana w podstawowym pakiecie “Zrób to sam”. Nawet 10 lat temu skuteczność programów typu iCBT “Zrób to sam” była znana i wykorzystywana w praktyce klinicznej, zauważalnie obniżając koszt oraz czas oczekiwania na psychoterapię. W 2013 Andersson i Hedman opublikowali podsumowanie wiedzy na temat tego formatu leczenia. W swoim badaniu zidentyfikowali badania naukowe publikujące skuteczność podejścia CBT “Zrób to sam”, w tym opisali efektywność 4 badań Randomizacji Kontrolnej (RCT) oraz 8 otwartych badań, łącznie skupiających 3888 pacjentów. W rezultacie stwierdzono skuteczność i efektywność podejścia “Zrób to sam” iCBT w praktyce klinicznej.3

Terapia iCBT w postaci Blended "Elpis Extra"

W 2020, Lungu et al., przeprowadzili badanie, w którym sprawdzono metodę leczenie depresji w formacie iCBT “Blended”. “Blended” oznacza z języka angielskiego “zmieszane”. W programie Elpis jest oferowane w pakiecie “Elpis Extra”. iCBT Blended to metoda łącząca regularne co dwutygodniowe konsultacje z psychoterapeutą, który wspiera w rozwiązywaniu problemów, korzystając z metodyki zawartej w programie typu iCBT.

Udział w badaniu Lungu et al., na podobnym produkcie, wzięło 385 uczestników. Na badanie skierowani zostali kandydaci, którzy cierpieli na kliniczne symptomy depresji oraz nerwicy. Poprawę stanu nerwowego oraz depresji odnotowano po odbyciu 5 konsultacji. Po zakończeniu programu około 73% (n=283) wszystkich uczestników wykazało wiarygodną poprawę, z czego 83% osób okazało stan powrotu do zdrowia w wymiarze poprawy depresji lub nerwicy. 4

Opracowano na podstawie:
 1. Etzelmueller, A., Vis, C., Karyotaki, E., Baumeister, H., Titov, N., Berking, M., … & Ebert, D. D. (2020). Effects of internet-based cognitive behavioral therapy in routine care for adults in treatment for depression and anxiety: Systematic review and meta-analysis. Journal of medical Internet research, 22(8), e18100.
 2. Richards, D., Enrique, A., Eilert, N., Franklin, M., Palacios, J., Duffy, D., … & Timulak, L. (2020). A pragmatic randomized waitlist-controlled effectiveness and cost-effectiveness trial of digital interventions for depression and anxiety. NPJ digital medicine, 3(1), 1-10.
 3. Andersson, G., & Hedman, E. (2013). Effectiveness of guided internet-based cognitive behavior therapy in regular clinical settings. Verhaltenstherapie, 23(3), 140-148.
 4. Lungu, A., Jun, J. J., Azarmanesh, O., Leykin, Y., Connie, E., & Chen, J. (2020). Blended Care-Cognitive Behavioral Therapy for Depression and Anxiety in Real-World Settings: Pragmatic Retrospective Study. Journal of Medical Internet Research, 22(7), e18723.